分享瑞典学者Ulf Sandmark关于新丝路的文章 Konferens om hur Nya sidenvägen kommit till Sverige

2018-11-10 19:17:51 来源:Ulf Sandmark

Ulf Sandmark


Konferens om hur Nya sidenvägen kommit till Sverige


När nu gamla Sidenvägen från Kina återuppstår, har den grenat ut sig med ändpunkter i 25 europeiska städer, inklusive London och Lissabon. Nu har den också kommit till Sverige i form av Railgate Sweden i Haparanda och till Railgate Norway i Narvik varifrån godset matas ner till järnvägsknuten Kouvola i sydöstligaste Finland. Där lastas det om på tåg som går regelbundet till den kinesiska staden Xian. Konferensen Logistik i Norr 2018 i Luleå ägnade första konferensdagen och sju föredrag åt denna hur nya transportväg fungerar.


Konferensen, arrangerad av Norrbottens handelskammare, Sveriges Byggindustrier och Botniska korridoren, samlade representanter för industri, trafikföretag, regionala organisationer, kommuner och myndigheter. Den var den första större konferensen i Sverige om det jättelika projektet nya Sidenvägen som håller på att uppgradera hela det internationella transportsystemet alldeles enormt. Projektet kallas "Bälte- och väginitiativet" och startades av Kinas president Xi Jinping år 2013. "Bältet" står för landförbindelsen och "vägen" står för den Maritima Sidenvägen från Kina till Afrika och via Suezkanalen till Europa. Varför man över land talar om ett bälte, beror på att det på land går att skapa en utvecklingskorridor som precis som den gamla Sidenvägen är tänkt att ge upphov till nya städer och odlingsområden i ett brett bälte vid sidan vägarna. Och nu handlar det inte om kamelkaravanvägar utan om moderna järnvägar, motorvägar, kanaler, kraftledningar, fiberkablar och framför allt nya industriområden.


Konsulten Micael Blomster, som drivit projektet Railgate Sweden, höll föredrag om Nya Sidenvägen båda dagarna. Först visade han en film om den gamla kinesiska huvudstaden Xian med sin terrakottaarmé och enorma tillväxt. Om staden Khorgos på gränsen mellan Kina och Kazakstan, sa han:
- Den fanns inte förut. 2010 var där bara stäpp.


Blomster berättade hur staden har byggts upp runt en omlastningsstation från den kinesiska (= europeiska) spårvidden till Kazakstans (=ryska) spårvidd och tillbaka. Nu finns där en snabbt växande stad med logistikparker och industriområden. Varje container tar tre minuter att lasta om och för ett helt tåg tar det två timmar. Från Khorgos går tåget till den ryska järnvägsknuten Kaluga öster om Moskva och därifrån vidare till järnvägsknuten Kouvola i sydöstligaste Finland. Från Xian tar det 10-12 dagar. Detta är idag den snabbaste transportvägen för tungt gods från Kina till Europa. Den 6 oktober genomfördes en transport Kouvola-Xian med trävaror på enbart 11 dagar. Den Transsibiriska järnvägen tar 14 dagar och sjövägen från Kina via Suezkanalen till Europa tar 45 dagar.


- Annars kan man ta motorvägen som idag går från Khorgos hela vägen till S:t Petersburg, sa Blomster.
De luttrade norrländska deltagarna på konferensen som i årtionden kämpat för varje liten sträckning av vägar och järnvägar i norr, höjde på ögonbrynen när de hörde om denna snabba utveckling av sidenvägen. Den svenska infrastrukturen utbyggnad har fått en väsentligt bättre styrning i form av den nya Transportplanen för Sverige 2018 - 2029 med 700 miljarder i satsningar, inkl. Norrbotniabanan och samordning med satsningar på flyg och sjöfart samt en efterlängtad statlig Godsstrategi. På konferensen berättade Frédéric Versini, biträdande chef för EU-direktorat för transport och rörlighet, om beslutet att förlänga EU-korridoren ScanMed från Medelhavet upp till Haparanda, där den möter förlängningen av EU:s Baltiska korridor upp till systerstaden Torneå. Tillsammans bildar dessa EU TEN-T-korridorer den "Botniska korridoren" längs med de finska och svenska kusterna på båda sidorna av Bottenviken och Bottenhavet.


Både Versini och Sveriges infrastrukturminister Thomas Eneroth talade om nya Sidenvägen. I en entusiastisk videohälsning till konferensen berättade Eneroth att han just var på väg till Shanghai och där skulle lära sig mer om den. Sidenvägen är en vision att bygga en ny global infrastrukturplattform för att alla fattiga länder i Asien, Afrika och Sydamerika skall kunna bygga en modern produktionsapparat. Det handlar om en mycket snabb tillväxt som också behöver komma med i EU:s och Sveriges planering. Det innebär helt nya exportmöjligheter och bra lösningar på många av Europas problem, såsom flyktingkrisen. För Skandinaviens norra regioner som behöver en ny infrastrukturplattform redan idag, kan det bli en kraftig stimulans om ländernas regeringar beslutar dig för att gå med i BRI.


Terje Steinsund från Futurum och utvecklingschefen Ragnar Krogstad från hamnen i Narvik berättade om deras stora möjlighet att bygga ut hamnen för både malm och containertrafik. Men en förutsättning och "första prioritet", enligt Steinsund, är att Malmbanan från Luleå till Kiruna byggs ut till dubbelspår för att höja kapaciteten. I den svenska planeringen skall detta projekt, på 18 miljarder i Sverige och 4 miljarder i Norge (enligt Trafikverket 2012), genomföras först efter 2029, eventuellt först år 2050. Den 21 november Futurum.no en första konferens (http://www.eastwestarena.com/) i Narvik om nya Sidenvägen och de omedelbara nya möjligheter som öppnas för Railgate Norway med trafiken från Xian i Kina via Kouvola.


Precis som för Khorgos är nya Sidenvägen är tänkt att fungera som ett verktyg att koppla ihop världens glömda områden med hamnar och hav och lyfta folk ur fattigdom. Nu har den kommit in i Sverige, Norge och Finland på den rätta platsen - en eftersatt storregion med enorma råvaror och en mycket innovativ teknisk kompetens att utvinna dem, men i kritiskt behov av den nya infrastrukturplattform som krävs för att nå ut med ny malm, nya industrivaror och tjänster till resten av världen.


Av civilekonom Ulf Sandmark, Belt & Road Initiative Executive Group Sweden - BRIX
@brix_belt
ulf.sandmark@brixsweden.com
+46736937896


Se ppt och video som ingick i Micael Blomsters presentationer av nya Sidenvägens anslutning till Sverige (Railgate Sweden) på konferensen Logistikdag Norr 2018 arrangerad av Norrbottens handelskammare, Sveriges Byggindustrier och Botniska korridoren den 7-8 november:
http://cdn.timelab.se/handelskammare/20181106111158/Micael-Blomster.pdf
http://cdn.timelab.se/handelskammare/20181107161006/Micael-Blomster-KTZ-Express.pdf
https://youtu.be/jad9BcS5odo
Bildtexter:
1. Konsulten Micael Blomster presenterade den nya Sidenvägen från Kina till Haparanda.
2. Terje Steinsund från Futurum.no presenterade RailgateNorway från Xian i Kina till Narvik i Norge.
参考译文:


关于新丝绸之路如何来到瑞典的会议


如今, 来自中国的旧丝绸之路正在重生, 它已经在包括伦敦和里斯本在内的 2 5个欧洲城市分出了终点。现在, 它还以哈帕兰达的瑞典铁路公司和纳尔维克的挪威铁路公司的形式来到瑞典, 货物被送到位于赛德斯特利加斯特的 k口 khavola 铁路路口。在那里, 它被装载在定期开往中国西安市的列车上。2018年北部在卢莱奥举行的会议后勤会议专门举办了第一个会议日和7次讲座, 讨论新的运输路线是如何运作的。


这次会议由诺博滕商会、瑞典建筑业和博斯尼安走廊安排, 行业、运输公司、区域组织、市政当局和

当局的代表参加了会议。这是瑞典首次就巨大的新丝绸之路项目举行大型会议, 该项目正在对整个国际运输系统进行极大的升级。该项目被称为 带路倡议, 由中国国家主席习近平 2 0 1 3年启动。带 代表陆地连接, 路 代表从中国到非洲、通过苏伊士运河到欧洲的海上丝绸之路。为什么跨国谈论皮带是由于这样一个事实, 即在陆地上有可能建立一个发展走廊, 就像旧丝绸之路一样, 应该在沿路的宽带中产生新的城市和地区。现在它不是关于 kamelkaravanvägar, 而是关于现代铁路, 高速公路, 运河, 电线, 纤维电缆, 最重要的是, 新的工业区。


经营瑞典铁路项目的顾问米克尔弗劳尔今天就新丝绸之路发表了演讲。首先, 他放映了一部关于中国古都西安的电影, 它的兵马俑和巨大的增长。如果城市霍尔果斯在中国和哈萨克斯坦的边界, 他说:-它以前不存在。2010年只是一步一步。


弗洛尔讲述了这座城市是如何在从中国 (= 欧洲) 轨道计到哈萨克斯坦 (= 俄罗斯) 轨道计和回运站的转运站周围建立起来的。现在有了一个快速增长的城市, 有物流园区和工业区。每个集装箱需要3分钟才能重新装弹, 整个列车需要两个小时。 从霍尔果斯火车前往莫斯科以东的俄罗斯铁路路口卡卢加, 并从那里前往芬兰赛特斯特利加特的库沃拉铁路路口。从西安出发需要10-12。这是今天重型货物从中国到欧洲最快的运输路线。10月6日, 在短短11天内进行了一次有木材产品的 kkovola-or子运输。横贯铁路需要 14天, 从中国经苏伊士运河到欧洲的海上航线需要45天。


-否则你可以走今天从霍尔果斯一直到圣彼得堡的公路, 花说道。


几十年来为北方每一条小段公路和铁路而奋斗的经验丰富的诺兰与会者, 听到丝绸之路的快速发展, 都引起了他们的不满。瑞典基础设施发展以2015-2029年瑞典新运输计划的形式得到了更好的控制, 投资 7 000亿美元, 其中包括 7 000亿美元。北博斯尼亚线, 并与航空航天和海事举措和期待已久的政府货运战略进行协调。在会议上, 欧洲运输和流动局副局长弗雷德里克·韦尔西尼 (frédéric versini) 表示, 决定将欧盟 scamed 走廊从地中海延伸到哈帕兰达, 在那里, scamed 走廊将欧盟波罗的海走廊延伸至姐妹城市托尼奥。这些欧盟 ten-t 走廊共同构成了沿着芬兰和瑞典海岸在博斯尼安湾和博斯尼安海两岸的 博斯尼安走廊。


维西尼和瑞典的基础设施部长托马斯·埃比尼泽都谈到了新的丝绸之路。在对会议的热情视频问候中, 埃比尼泽告诉我们, 他正在去上海的路上, 会在那里了解更多。丝绸之路的愿景是建立一个新的全球基础设施平台, 使亚洲、非洲和南美洲的所有穷国都能建立现代化的生产机器。这是一个非常迅速的增长, 也需要纳入欧盟和瑞典的规划。这意味着全新的出口机会和解决欧洲许多问题的好办法, 如难民危机。对于今天需要新的基础设施平台的斯堪的那维亚北部地区来说, 如果各国政府决定加入 bri, 可能会有强有力的刺激。


来自 futurum 的 terje steingsund 和来自 narvik 港的开发经理 ragnar krogstad 谈到了他们扩大矿石和集装箱运输港口的好机会。但施泰因松德认为, 一个先决条件和 第一要务 是, 从卢莱奥到基律纳的矿线扩大到双轨制, 以增加运力。根据瑞典的规划, 该项目在瑞典为180亿瑞典克朗, 在挪威为40亿瑞典克朗 (根据芬兰运输署, 2012年), 将在2029后实施, 可能只有在2050年。11月21日, 在纳维克举行了关于新丝绸之路的第一次会议 (http://www.eastwestarena.com/), 并为铁路挪威提供了新的可能性, 该公司通过 kuvola 从中国西安出发。


就像霍尔果斯一样, 新的丝绸之路旨在成为将世界上被遗忘的地区与港口和海洋联系起来, 使人们摆脱贫困的工具。现在, 它已经进入瑞典、挪威和芬兰的正确地点--一个被忽视的大地区, 拥有巨大的原材料和非常创新的技术能力来开采这些原材料, 但迫切需要新的基础设施平台来接触新的矿石, 为世界其他地区提供新的工业品和服务。


由 m. sc. ulf sandmark, 海峡 & road 倡议执行集团 Sweden-BRIX
@brix_belt ulf.sandmark@brixsweden.com + 46736937896
见 ppt 和视频, 这是在由 norrbotten 商会、瑞典建筑业和7-8 号博斯尼安走廊安排的2018年会议物流日 (北), 为新丝绸之路连接瑞典 (瑞典铁路) 提供的 micael 花演示的一部分11月: Http://cdn.timelab.se/handelskammare/20181106111158/Micael-Blomster.pdf Http://cdn.timelab.se/handelskammare/20181107161006/Micael-Blomster-KTZ-Express.pdf
Https://youtu.be/jad9BcS5odo
字幕:
1. 顾问 micael flower 介绍了从中国到哈帕兰达的新丝绸之路。
2. 来自 futurume 的 terje steensund. no 介绍了从中国的西安到挪威的 narvik 的铁路挪威。